STOP kvindehandel

Handel med kvinder , er menneskehandel (Trafficking)med det formål at udnytte mennesker til fx prostituition.

Kvindehandel regnes for verdens tredje mest indbringende organiserede kriminalitet efter narkohandel og våbenhandel og indbringer bagmændene mindst 50 mia. kr. årligt.

Kvindehandel har i de sidste syv år været en af soroptimisternes mærkesager. Organisationen har gjort et stort arbejde for at oplyse om emnet, både lokalt og på landsbasis. Soroptimisterne har bl.a. været arrangør af tre høringer på Christiansborg, hvor der på de to første høringer var fokus på ofrene, og den tredje høring drejede sig om brugerne. I høringerne deltog bl.a. forskere, politikere og organisationer, som arbejder med trafficking.

Alle 70 soroptimistklubber i Danmark har i perioden indsamlet ca. 2 mio. kr. til Reden International i København, som gør en stor indsats for at hjælpe handlede kvinder.

Sønderborgs soroptimister har også beskæftiget sig med trafficking, og som et led heri har vi arrangeret udstillinger, på bl.a. Sønderborg sygehus og Sønderborg bibliotek, for at give et billede af, hvad kvindehandel er.