Hvem er vi

Soroptimist International Sønderborg har 30 medlemmer. Vi er en NGO (non-govern-mental-organisation) for kvinder og har rådgivende staus i FN.

Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål og lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem kvinder både socilalt og professionelt.

Hvad er vores formål?

Soroptimist International arbejder for at forbedre kvinder og pigers status og rettigheder, så de kan udnytte deres potentiale på lige fod med mænd.
Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk tilstræber Soroptimisterne at være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der forbedrer livet for kvinder og piger.

Hvad laver vi?

Klubben støtter lokale, nationale og internationale aktiviteter inden for Soroptimist Internationals 6 fokusområder:
* menneskerettigheder
* kvinders status
* uddannelse og kultur
* økonomisk og social udvikling
* sundhed og miljø
* international goodwill og forståelse

Læs mere om vores donationer og projekter her.

Klubmøder:

Klubben mødes den anden onsdag i måneden. Vores faste mødested er Hotel Sønderborg Strand.

Aftenens program er planlagt af et af klubbens udvalg eller bestyrelsen.  Programmet kan f.eks. være foredrag og virksomhedsbesøg.

Og så nyder vi det sociale samvær!