Vil du være medlem?

Ønsker du at blive soroptimist?
Du er velkommen til at besøge en klub, men du skal inviteres til medlemskab.

Klubberne mødes en gang om måneden med undtagelse af juli og august, hvor vi holder sommerferie.
Klubmøderne indeholder nogle faste punkter og foredrag, virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv.
Mødeindholdet bestemmes af den enkelte klub og varierer derfor meget fra klub til klub.

Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder og i klubmøder i udlandet.

Vil du vide mere om Soroptimist International ?
Kontakt præsident Hanne Thaysen på thaysen@sport.dk

Vil du vide mere om medlemskab af Sønderborg klubben?

Kontakt Karen Grønne på karen.groenne@mail.dk