Vil du være medlem?

Ønsker du at blive soroptimist?
Du er velkommen til at besøge en klub, men du skal inviteres til medlemskab.

Klubberne mødes en gang om måneden med undtagelse af juli og august, hvor vi holder sommerferie.
Klubmøderne indeholder nogle faste punkter og foredrag, virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv.
Mødeindholdet bestemmes af den enkelte klub og varierer derfor meget fra klub til klub.

Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder og i klubmøder i udlandet.

Vil du i kontakt med klubben

PR video fra SIE