Moving the world to end hunger

Fakta om skolemadsprogrammet i Burkina Faso

  • Gennem FN’s Fødevareprogram (WFP) i Burkina Faso vil 77.000 skolebørn i Sahel regionen få adgang til to måltider nærende skolemad i 2018.
  • WFP’s skolemadsprogram dækker 565 grundskoler og sikrer, at eleverne dagligt får morgenmad og frokost igennem hele skoleåret.
  • For at sikre, at piger færdiggør grundskolen, får familier med døtrene i de to ældste klasser i grundskolen ekstra fødevarerationer.
  • Skolemåltiderne tilskynder generelt forældre i Burkina Faso til at sende og holde deres børn i skole og dermed sikre dem en uddannelse og en bedre fremtid.
  • Skolemadsordningen sikrer samtidig, at børnene bliver i stand til bedre at følge undervisningen. Det er svært at fokusere på matematik og grammatik, når maven er tom.
  • Kronisk fattigdom kombineret med følgerne af klimaændringer har igennem de seneste år resulteret i gentagne fødevarekriser. Det har gjort det meget svært for landbrugerne i Sahel regionen at få råd til at sende deres børn i skole.
  • Sahel regionen er en af de fattigste i Burkina Faso og andelen af børn, der kommer i skole, er kun 51 procent for piger og 49 procent for drenge (2016)
  • Siden starten af WFP’s skolemadsprogram i 2004 i Burkina Fasos Sahel region er andelen af børn, der starter i skole, steget fra 37 procent til 50 procent (2016).

Fakta om Burkina Faso
Hovedstad Ouagadougou
Areal 274.000 km2
Indbyggertal 18,1 mio.
Sprog Fransk (officielle sprog)
Forventet levealder 59 år (UNDP Human Development Index)

Burkina Faso er et af de fattigste lande i verden – det rangerer som nummer 185 ud af 188 listede
lande på UNDP’s Human Development Index (2016). Landet har begrænsede naturressourcer og
omkring 90 % af befolkningen lever af de afgrøder, de selv dyrker og er dermed meget sårbare over
for den periodiske tørke, som rammer landet.

Fakta om Moving the World to End Hunger
– Et samarbejde mellem Soroptimist International, Stop Sult Fonden og FN’s Fødevareprogram.
– Hvert år afholder lokale SI klubber over hele landet aktiviteter for at skabe opmærksomhed
omkring og indsamle penge til FN’s Fødevareprograms skolemadsprogram i Burkina Faso.
– I 2017 blev der indsamlet knap DKK 155.000 svarende til, at 485 skolebørn er sikret
nærende skolemad hver dag i et helt år. Knap 4000 voksne og børn deltog i forskellige
Moving the World events afholdt 28 steder i Danmark.
– Det koster kun DKK 1,60 kr. at give et barn et næringsrigt måltid gennem WFP’s
skolemadsprogram.
– Siden 2012 har Soroptimist International Danmark indsamlet knap
DKK 700.000 (=2200 børn sikret et nærende skolemåltid i et år)
– Yderligere information om samarbejde mellem Soroptimist International, Stop Sult Fonden og
FN’s Fødevareprogram (WFP) findes på Stop Sult Fondens Facebook side:

https://www.facebook.com/stopsult/
-Yderligere information om WFP’s arbejde i Burkina Faso findes her:
http://www.wfp.org/countries/burkina-faso/home