Angola

Se alle SI Danmark Angolaprojekter her:

https://siskive.dk/region-1

Beskrivelse af projekter
Det første indtryk af kilden, hvor der nu er etableret et stort anlæg, hvor der dels kan tappes rent drikkevand, dels hentes vand til vask med mere.

Kilden flød med rigeligt vand, men det var ikke rent og bakteriefrit. Det var derfor nødvendigt at etablere både mekanisk og kemisk rensning.

Projektet er beskrevet under overskriften Franca, og det må betegnes som en stor succes, da det selv gennem en længere tørkeperiode lykkedes at have rent drikkevand til alle.

Det færdige resultat: Der er bygget en brønd over kilden, hvorfra vandet pumpes op. Ved kilden kan der tappes vand til tøjvask med mere. Der er desuden etableret en vandledning , hvor igennem vandet føres til tanken til højre, hvor der kan tappes renset drikkevand.
I området bor 1600 familier med ca 10 familiemedlemmer hver. Der er vand til alle hver dag, og også folk udenfor området kan hente vand her. Det er kvindegruppen Mamas Optimistas, der sørger for vedligeholdelse.
Om projekterne:

I 2008 besluttede klubberne i Region 1 at samarbejde om et vandprojekt i området Ganda i provinsen Benguela i Angola. De lokale samarbejdspartnere er en kvindegruppe, der gennem projektet er blevet tilkendt NGO status under navnet Mamas Optimistas.

Fra 2008 til 2014 har projektet udviklet sig til etablering af to vandrensningsanlæg i Alto Katumbela og Franca, to undervisningsforløb, donation af malariamedicin til området mm., og der er fortsat planer om forskellige projekter. Læs mere om alle projekterne ved at følge de forskelige links foroven og forneden på siden.

Indtil 2014 har de syv klubber i Region 1 indsamlet i alt 575.011,04 kr. til projekterne.
Region 1’s klubber er:
SI Randers, SI Viborg, SI Hjørring, SI Aalborg,
SI Skagen, SI Mariager Fjord og SI Skive

Afslutning af Angola regions projekt

SI Randers er med i et ”X Factor” projekt i Angola

Hvad man kan få for 900.000 kr.

LokaleSoroptimistklubber har gennem ni år arbejdet med forskellige udviklingsprojekter i Angola.

De mange projekter har betydet en verden til forskel for den lokale befolkning, der i dag har fået både øget sundhed, bedre uddannelse og højere status.

Den succesfulde projektperiode afsluttes med udgangen af 2017, hvilket markeres med en sammenkomst 3. oktober med deltagelse af samarbejdspartnere fra Angola og Danmark, de lokale soroptimister og med et festligt indslag af X Factor vinderne fra 2016 Søstrene Kaputu.

Som mange ved, er de to piger i Kaputo født i Angola. En af soroptimisternes lokale samarbejdspartnere er pigernes mormor. Blandt de danske samarbejdspartnere ses pigernes forældre.

MAMAS OPTIMISTAS

Samarbejdet har betydet, at en gruppe på omkring 100 angolanske kvinder har fået lokal NGO status under navnet Mamas Optimistas. Det er en velfungerende gruppe, som nyder anerkendelse i et meget stort område.

Mamas Optimistas har taget aktivt del i gennemførelsen af de mange projekter:

  • Der er etableret 4 velfungerende vandrensningsanlæg på 4 forskellige lokaliteter, det ene nær en skole. Rent vand har overordnet betydet færre sygedage for både voksne og børn.

Da vandet pumpes op fra dybtliggende kilder, har det tillige betydet, at der har været vand til alle i tørkeperioder.

  • Der er givet uddannelse til 31 kvinder og 1 mand i etablering, vedligeholdelse og reparation af vandrensningsanlæggene, ligesom der er etableret et lager af reservedele.
  • Der er omdelt over 200 myggenet, og der bliver årligt indkøbt et lager af malariamedicin tillige med diverse anden medicin efter behov.
  • Der er leveret 14 symaskiner, stof, diverse sygrej, garn, strikkepinde og hæklenåle.
  • Der er afholdt sy- og strikkekurser for 71 kvinder og mænd.

Efterfølgende er en masse små enkeltmandsvirksomheder blomstret op, hvilket betyder både indtjening og oplæring af flere personer.

  • Der er afholdt et Business Management kursus med professionel underviser for 34 kvinder og 1 mand, som alle havde mindst 9 års skolegang. Som følge af dette kursus er flere kommet i arbejde, og enkelte har fået adgang til bedre lønnede job.
  • Afslutningsvis uddannes der i øjeblikket 2 jordmødre, og der gives et 9 måneders opgraderingskursus til 20 fødselshjælpere.

Soroptimist International er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders og pigers status.

De syv jyske klubber Hjørring, Mariager Fjord, Randers, Skagen, Skive, Viborg og Aalborg har gennem deres ni års samarbejde indsamlet knap 1 MIO kr. til projekterne i Angola ved forskellige aktiviteter såsom julemarkeder, loppemarkeder, kvindeløb, kirkekoncerter mm.

Ved projektstarten i 2008 aftaltes en fireårs projektperiode. Den blev i 2012 forlænget med en ny fireårs periode og i 2016 med endnu et år for at kunne afslutte på ordentlig vis.

De tilsammen 175 soroptimister i de syv klubber er meget tilfredse og glade for forløbet af projekterne, der virkelig har gjort en forskel i området omkring Ganda i Angola.