Fritid for alle

Hvad er Fritid for alle-projektet?

Randers Klubben har længe ønsket et lokalt forankret, længerevarende projekt og da vi blev opmærksomme på Randers Kommunes projekt ”Fritid for alle”, så var det oplagt for os, at koble os på dette projekt: https://www.randers.dk/borger/fritid-og-kultur/fritid-for-alle/

Randers Klubben ønsker at bidrage til projektet, ved at give piger mulighed for at søge om støtte til udstyr, der skal bruges for at deltage i en fritidsaktivitet.
Dette for at give piger fra mindre bemidlede familier de samme muligheder for sportslig, kulturel og social udvikling som alle andre piger.

Hvem kan søge om støtte?

Støtten kan søges af forældre, foreningsfrivillige eller fagpersoner. Pigerne kan være i alderen 0-17 år.
Familien skal leve på et niveau der er under den til enhver tid gældende fattigdomsgrænse, der er defineret som: Indkomst under 50 procent af medianindkomsten.

 

Hvordan donerer vi?

Vi vil ikke uddele penge direkte, men vil efter ansøgning bevillige et beløb til indkøbet, som familien selv skal gøre og som vi så vil refundere efterfølgende mod eftersendelse af kvittering.

Der vil kunne søges løbende hen over året, ansøgninger behandles af Fritid for alle-udvalget, efterhånden som de modtages.
Bestyrelsen sætter som udgangspunkt 10.000kr af til projektet årligt, men opbruges beløbet tidligt, kan Fritid for alle-udvalget henvende sig ift. en mulig tillægsbevilling.

Ansøgningsproceduren kan ses her: https://www.randers.dk/borger/fritid-og-kultur/fritid-for-alle/soeg-oekonomisk-stoette/