Vold mod kvinder er ALDRIG OK!

Vi kontaktede Danner Krisecenter og spurgte om der var områder, som de har svært ved at skaffe penge til, og som, såfremt de fik midler til det, kan gøre en afgørende forskel. De vendte tilbage med stor tak for, at vi henvendte os og kom med to vigtige områder som vi har valgt at støtte.

Hvorfor Danners krisecenter?

Hvert år udsættes 118.000 kvinder for partnervold. Det er dybt skadeligt og har langvarige personlige konsekvenser for dem og deres børn. Danner arbejder for en verden fri for vold mod kvinder og børn, både i Danmark og rundt om i verden.

Siden 1979 har Danner arbejdet for voldsudsatte kvinder og børn. Mere end 6.000 kvinder og børn har boet på Danners krisecenter – og hvert år hjælpes og støttes desuden mere end 2.700 gennem Danners døgnåbne nationale rådgivning.

Danner har internationale samarbejder i en række lande https://danner.dk/Internationalt-samarbejdeDanner , hvor Danner støtter organisationer og krisecentre i udviklingslande, som bekæmper vold og beskytter kvinder og børn.

Gennem research og dokumentation arbejder Danners videnscenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden bruges til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer, så ingen kvinde nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer. https://danner.dk/danners-videnscenter

Kvinderne på Danners krisecenter kommer direkte fra skadestuen, politiet eller har ad andre veje fundet dertil. Oftest er de meget ængstelige og fortvivlede, så Danners erfarne psykologer, socialrådgivere, pædagoger og dedikerede frivillige sørger lige fra kvindens ankomst for, at hun og hendes børn får al den støtte, rådgivning, ro og omsorg, som de har brug for.

Ofte har kvinden levet med vold i mange år og er hårdt ramt både fysisk, psykisk og økonomisk. Især det økonomiske aspekt er problematisk, da Danner som privat organisation ikke har de fornødne midler. Med vores målrettede indsats kan Danner hjælpe med:

Advokatbistand – til f.eks. at opnå bopælsret og forældremyndighed over børnene samt hjælp til deling af fællesbo.

Kvinderne der bor på krisecenter har ikke ret til gratis advokatbistand.  Det kan være nogle få af kvinderne har en forsikring via deres egen indboforsikring, som kan dække noget af en sag, når den kommer i retten (og først når den når en decideret retsinstans). Men generelt har kvinderne ikke denne mulighed, og mange har derfor stort behov for advokatbistand. Det kan være bistand til at gennemføre en skilsmisse, selve bodeling (som ofte giver store udfordringer for den voldsudsatte kvinde). Det kan være på det familieretslige som bopæl på børnene og fuld forældremyndighed, men det kan også være ift. opholdstilladelse, straffesag mod manden osv.

Det er kun med hjælp fra os (og andre gode donorer), at vi kan hjælpe kvinderne med de mange juridiske aspekter, der er når de skal væk fra den voldelige mand og hjælpe og sikre dem, hvad de har retsligt krav på.

Sikker transport – af bl.a. børnene til og fra skole/institution, i retten og familieretten, i visse situation med bisidder hvor det er for farligt for mor og børn at tage alene afsted.

 

Nyttige links:

Nedenfor findes links med information om vold mod kvinder, voldens former, hvordan man søger hjælp og om krisecenterophold:

https://danner.dk/vold-mod-kvinder 

https://danner.dk/faa-hjaelp-og-raad

https://danner.dk/ophold-paa-danners-krisecenter