Kvindehjemmet på Jagtvej

Kvindehjemmet er et kvindekrisecenter og et botilbud for kvinder med og uden børn, som befinder sig i en krisepræget situation – fx. efter vold eller trusler om vold fra ægtemand, samlever eller anden nærtstående.

Se mere: Kvindehjemmet