Hvem er vi

Soroptimist International (SI) arbejder for fremme af menneskerettigheder og for forbedring af kvinders og pigers status i alle lande. Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål og lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem kvinder både socialt og professionelt.

Vi er en NGO (non-governmental-organisation) for kvinder og har rådgivende status i FN.

Læs en folder om vores arbejde og det vi laver i FN

Der er knapt 60 Soroptimistklubber i Danmark, og medlemmerne er kvinder i erhverv.

SI København klub

Vores mål:

Er at styrke kvinder og piger både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og støtte deres menneskerettigheder generelt.

Klubmøder:

Afholdes på Hotel Phoenix i Bredgade den 3 mandag i måneden.

Disse er med foredrag fra gæstetalere, for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter, der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland.

Virksomhedsbesøg:

Arrangeres så vi får en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

Aktiviteter: 

Klubben arranger mange forskellige aktiviteter med hver sit formål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at samle penge ind til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt – se vores projekter

Medlemskab kan kun opnås gennem invitation og efter anbefaling fra to medlemmer.
Målet er at få en bred vifte af erhvervsgrene repræsenteret i klubben for at opnå en aktiv og levedygtig klub. Vi har pt. 30 medlemmer.

Interesseret i at se og opleve mere? Så er du velkomme til at være gæst ved en klubmøde.

Kontakt os!