Projekter

Hvad er et projekt?

Et projekt er udtryk for handling og arbejdsresultater. Et projekt skal bringe fremgang eller udvikling i en del af samfundet. Det kan være hjælp til enkeltpersoner eller en gruppe personer, for at nå et bestemt resultat.Et projekt kan f. eks. være et kulturelt, helbredsmæssigt eller et miljøbetinget projekt, som forbedrer den aktuelle situation.Et projekt behøver ikke nødvendigvis at kræve penge. Det kan også være at skabe opmærksomhed omkring et specielt formål, eller vække opmærksomhed omkring et samfundsmæssigt problem. Et projekt skal gøre Soroptimismen synlig!
Soroptimisme er ikke alm. godgørenhed, det skal gøre en forskel.

Soroptimist International Horsens projekter ses nedenfor

 

Soroptimist International har seks fokusområder

– Economic and Social Development (økonomisk og social udvikling)
– Education and Culture (uddannelse og kultur)
– Environment (miljø)
– Health (sundhed)
– Human Rights/Status of Women, (menneskerettighederne/kvindens stilling)
– International Goodwill and Understanding (international goodwill og
   forståelse)

Projektmål
Projektmål som beskrevet på Soroptimist Internationals hjemmeside

Projekter

Uddannelse er nøglen til fremskridt

Med fokus i FN’s Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse støtter klubben Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA).
Soroptimist International Horsens støtter i perioden 2020-2021 en ung kvinde fra Horsens – Helena Rumph.

Projekt Orange Dage i Horsens

Verdensmål 5 LIGESTILLING drejer sig blandt andet om at udrydde vold mod kvinder og piger. For at synliggøre problemestillingen omkring vold mod kvinder og piger er der verdensomspændende aktiviteter – ORANGE DAGE – i perioden 25. november – 10. december.