Det sker

Vi har spændende aktiviteter på vores klubmøder, det kan eksempelvis være indlæg og foredrag, projektarbejde, arrangementer der relaterer til et af Verdensmålene. Nogle arrangementer er for at samle penge ind til støtte for kvinder og piger, andre er for at gøre opmærksom på vigtige emner fx indenfor FN’s verdensmål.

Vi har hele tiden gang i planlægning af nye indtægtsgivende aktiviteter, eks. lotteri, modeshow, foredrag eller koncerter. Overskuddet fra disse aktiviteter disse går ubeskåret til vores projekter.

Klubben arrangerer også virksomhedsbesøg, for at klubbens medlemmer kan få en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi vi har et godt samarbejde og et aktivt klubmiljø.

Klubmøder

Aktiviteter