Soroptimist International Horsens

Om klubben i Horsens

Soroptimist International Horsens er etableret den 19. januar 1947.

Vi er 36 nuværende og tidligere erhvervsaktive kvinder fra alderen 40 år og op til 80+. Vi mødes hver 3. onsdag i måneden, 10 gange årligt. Klubmøderne finder sted på Restaurant Pynten, Langelinie 24, Horsens.

Klubmøderne

På klubaftenerne netværker vi, informerer om igangværende projekter, informerer om aktiviteter i ind- og udland. 2-3 gange årligt er vi på virksomhedsbesøg eller har en foredragsholder i klubben.

På klubaftenen indleder vi med aftenspisning med en øl/vand eller et glas vin og senere får vi kaffe (kr. 175 pr. gang) – det sætter godt gang i snakken og giver et godt fællesskab.

Vi laver forskellige moneymaking-aktiviteter (modeshows, foredragsaften, bogsalg, kirkekoncerter og meget andet) for at skaffe penge til mange forskellige projekter specielt med henblik på at fremme især kvinder og børns vilkår i verden omkring os.