Velkommen

Velkommen til Soroptimisterne i Vejen.

Jeg er præsident for denne spændende klub de næste 2 år, årene 23/24. Jeg er både stolt og beæret over at have fået denne opgave.

Vi er en klub med 24 aktive kvinder, der er meget forskellige, men alle arbejder med de fælles mål

for Soroptimisterne internationalt. Vores indsatser retter sig mod at forbedre liv og vilkår for kvinder og piger såvel lokalt som globalt, gennem uddannelse og realisering af personlige potentialer.

Anden tirsdag i måneden er vores faste mødeaften. Vores møder har forskelligt indhold, men alle har et indhold, der er med til at udvikle os personligt og give os viden og indsigt i mange forskellige områder af det moderne samfund. Vores møder afholdes i en atmosfære, der er præget af gensidig respekt, livsglæde og virketrang.

I vores klub har vi forskellige aktiviteter hen over året. Det er aktiviteter, der har til opgave at skabe midler til at støtte såvel lokalt som internationalt. Desuden har vi events hvor vi sætter fokus på nogle af de urimelige forhold, der i nogle tilfælde er for kvinder.

Vi er en politisk uafhængig international organisation, og vi har taleret i FN.

Navnet Soroptimist betyder “søstre der vil det bedste”.

 Hvis du har lyst til at lære denne organisation at kende, lyst til at opleve, at du er en del af noget større, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Som noget nyt arbejdes der på i 2023 at etablere en e-klub. Det giver mulighed for at blive e-medlem, hvor mødeaktivitet og projektarbejde foregår online. E-klubben oprettes under Soroptimist – Danmark.

Kirsten Engel Sørensen

Præsident, SI Vejen

kirsten.engel2@gmail.com