Projekter

I oktober 2022 var vi på besøg på vores fantastiske nyrenoverede Vejen Kunstmuseum til en forrygende rundvisning af museumsdirektør Teresa Nielsen. I den anledning overrakte præsident Else Marie Jessen en donation til Vejen Billedskole

I september 2021 besøgte vi HUSET – Frivilligcenter og Selvhjælp i Vejen, hvor vi donerede et beløb.

I forbindelse med netop afholdt 25 års jubilæum blev der uddelt 3 donationer af kr. 25.000.

Donationerne blev overrakt til:

Preben Pedersen – fra Dansk Folkehjælp

Jesper Lindholdt – Julemærkehjemmet

Rose Hansen – fra Broen Vejen

Vejen Soroptimistklub har i de 25 år, klubben har eksisteret, doneret mange penge til mange forskellige formål

Lokalt har vi ydet kontant hjælp til HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen, Dansk Folkehjælps lokalafdeling i Vejen, Broen Vejen og Natteravnene i Vejen.

Broen Vejen hjælper udsatte børn og unge i Vejen Kommune. De hjælper bl.a. de unge med at få en fritidsinteresse. Er der børn og unge, hvor familien f.eks. ikke har råd til at betale for, at børnene går til sport, så hjælper Broen med kontingent og tøj.

Vi har doneret til SOS-børn og forskellige organisationer i Afrika.

Vejen Soroptimistklub har også i flere år støttet Mælkebøtten i Grønland. Børne- og Ungehuset Mælkebøtten er et fristed for børn og unge i Nuuk. Hensigten er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Udgifter til etablering og drift fortrinsvis bygger på økonomiske midler doneret af fonde, erhvervsvirksomheder, private bidragydere og borgere i Nuuk.