Hvem er vi

Hvad står soroptimisterne for?

Sorores ad Optimum – latin for Søstre, der vil det bedste

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status.

Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på – og involvere sig i samfundsproblemer.
Soroptimister arbejder på alle niveauer i såvel det civile samfund lokalt som internationalt, og er derfor involveret i et bredt spektrum af kvinders anliggender.
Soroptimister arbejder sammen i en venskabelig ånd for at gøre verden til et bedre sted at være.

På Boardmødet i Montreal i 2011 blev endelig udfærdigelse af den strategiske plan sendt i udvalg. Udvalgets arbejde kunne ikke nå  men en nye strategiplan kan læses på hjemmesiden.
Se nye overordnede mål og strategimål 2011 – 2015  (programfokusområder) her

Vision

Soroptimist International er en levende, dynamisk organisation for nutidens professionelle og forretningsmæssige kvinder. Vi er forpligtet til en verden, hvor kvinder og piger opnår deres indivi-duelle og kollektive muligheder, realiserer deres forhåbninger og har lige muligheder for at skabe stærke, fredelige samfund over hele verden.

Mission

Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk af medlemmer kan soroptimister inspirere og skabe mulighed for at ændre og forbedre livet for især kvinder og piger ved at:

• være fortalere for retfærdighed og ligeværdighed
• skabe sikre og sunde miljøer
• udbygge adgang til uddannelse
• fremme udvikling af praktiske og ledende evner til gavn for en bæredygtig fremtid