Velkommen til SI Ringsted

Fra vores gåtur rundt om Pedersborg Sø mandag d. 23. november 2020

SI Ringsted er stiftet 9. februar 1949. Klubben er chartret af Clara Hammerich, København.

Soroptimist International Ringsted har 22 medlemmer ud af Danmark Unionens ca. 1350 medlemmer. Vi er en NGO (non-governmental-organisation) for kvinder og har rådgivende status i FN.

Der er 53 Soroptimistklubber i Danmark, og medlemmerne er kvinder i erhverv.

Vi afholder klubmøder en gang om måneden typisk med foredrag eller virksomhedsbesøg.

Klubben samler penge ind til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Velkommen til Nina

Velkommen til vores nye medlem, Nina Jørgensen, som vi optog ved vores fødselsdagsmøde d. 19. februar 2020.

Anne-Mette Hvidsted, gudmor for Nina, Nina Jørgensen og præsident Grethe Clemmensen

Vil du være medlem?

Læs om medlemsskab her

1. Jeg har et mødested med kvinder i alle aldre og professioner

2. Jeg får gennem møder og arrangementer nye oplevelser, som giver mig inspiration i min dagligdag

3. Jeg får et netværk med selvtænkende, selvstændige og handlekraftige kvinder, som jeg kan bruge og som kan bruge mig.

4. Jeg får venner

5. Jeg får styrket min selvtillid

6. Jeg har kontakt med ligesindede kvinder over hele verden

7. Jeg har ret til at deltage i interessante møder i min egen klub, i naboklubber, i regionen, på landsplan, på føderationsplan og på verdensplan og får dermed udvidet min horisont

8. Jeg får brugt mine organisatoriske evner ved at melde mig til bestyrelsesarbejde på alle niveauer

9. Jeg kan være med til at skabe og udføre aktiviteter til glæde og gavn for min næste og mig selv

10. Jeg vil også, når jeg bliver gammel, have et indhold i mit liv

Præsident 2020- 2022 Catherine Mølvig

Ved vores klubmøde d. 2 september 2020 overdrog tidligere præsident Grethe Clemmensen præsidenterhvervet til præsident Catherine Mølvig for perioden 2020-2022. Grethe er nødt til at holde på kæden som er knækket!!

Klubmøder

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker i at få publiseret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.