Velkommen til SI Ringsted

Soroptimister er proaktive kvinder, som arbejder sammen på lokalt, nationalt og internationalt plan for at uddanne og styrke kvinder og piger med det formål at forbedre deres liv.

Ringsted er stiftet 9. februar 1949. Klubben er chartret af Clara Hammerich, København.

Soroptimist International Ringsted har 12 medlemmer ud af Danmark Unionens ca. 1200 medlemmer. Vi er en NGO (non-governmental-organisation) for kvinder og har rådgivende status i FN.

Der er 50 Soroptimistklubber i Danmark, og medlemmerne er kvinder i erhverv.

Vi afholder klubmøder en gang om måneden typisk med foredrag eller virksomhedsbesøg.

Klubben samler penge ind til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Vicepræsident Hanne Duffy fungerer som præsident

Ved vores første møde i januar 2024 overrakte Catherine kæden til Hanne. Hanne fungerer som præsident i kraft af sin funktion som vicepræsident.

 

Hvem er soroptimisterne

En global stemme for kvinder
Som NGO og med rådgivende status i FN  arbejder vi for mange af de mål, der er beskrevet i FN’s 17 verdensmål.

– En organisation for kvinder i erhverv
– Del af en international og dermed verdensomspændende organisation
– Med fælles mål og værdier
– Med høringsret i FN

Det giver medlemmerne: 

– Internationale venskaber og samarbejde
– Nationalt og internationalt netværk
– Engagement i samfundsforhold
– Viden og indsigt
– Lærerige oplevelser

Et af vores fokusområder er VOLD MOD KVINDER

Soroptimister i Danmark og verden over ønsker at gøre opmærksom på, at mænd og kvinder i alle forhold må stå sammen om at konfrontere og bekæmpe vold. Vi må og skal respektere hinanden og vi skal sikre, at piger og kvinder kan opnå fuld retssikkerhed og kan føle sig trygge i familien og i samfundet.

Der er noget, der skal ændres internationalt. Men også i Danmark – det viser tallene med al tydelighed da

  • 118.000 kvinder hvert år bliver udsat for partnervold.
  • 12 kvinder hvert år dræbes af sin partner eller ekspartner
  • 2000 kvinder årligt tager på krisecenter. 55% af disse har været udsat for vold i over tre år.
  • Hver 10. unge kvinde under 24 år har været udsat for vold fra en nuværende eller tidligere kæreste.
  • En ud af fem danske kvinder oplever chikane på nettet.

Vold mod kvinder kan have mange udtryksformer. Med udbredelsen af elektroniske medier er psykisk vold og trusler eskaleret. Og seksuel vold og chikane på arbejdspladser, som længe er blevet fortiet, er endelig kommet frem i lyset.

Klubmøder

Sommermøde

SI Ringsted
05/06 klokken 12:00 til 16:00 - (2024)
Sommermøde. Program følger senere

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.