Hvem er vi

Brug genbrugsnet og spar miljøet for 500 milliarder kg plastbæreposer om året!

– SI Ringsted er stiftet 9. februar 1949. Klubben er chartret af Clara Hammerich, København

Soroptimist International Ringsted har 18 medlemmer ud af Danmark Unionens ca. 1350 medlemmer. Vi er en NGO (non-governmental-organisation) for kvinder og har rådgivende status i FN.

Der er 54 Soroptimistklubber i Danmark, og medlemmerne er kvinder i erhverv.

Vi afholder klubmøder en gang om måneden typisk med foredrag eller virksomhedsbesøg.

Klubben samler penge ind til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Soroptimist International arbejder for fremme af menneskerettigheder og for forbedring af kvinders status i alle lande. Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål og lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem kvinder både socialt og professionelt.

Soroptimist International har seks fokusområder:

  • Menneskerettigheder/kvinders status
  • Uddannelse
  • Økonomisk og social udvikling
  • Sundhed
  • Miljø
  • International tolerance og forståelse

Målet er at få en bred vifte af erhvervsgrene repræsenteret i klubben for at opnå en aktiv og levedygtig klub.

Klubben mødes den første onsdag i måneden.
Vores faste mødested er Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted, men vi er også på virksomhedsbesøg mm.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre om klubben.

Region 8

Soroptimistklubben i Ringsted udgør Region 8 – sammen med klubberne i Nykøbing Falster, Næstved, Vordingborg samt Lolland