Bestyrelse for 2024 -2025

Præsident:                    Nina Jørgensen

Vicepræsident:             Hanne Duffy

Sekretær:                      Grethe Clemmensen

Kasserer:                       Anne Pilebo

Bestyrelsesmedl.:        Nina Jørgensen, Grethe Clemmensen,  Else Erikstrup

Bestyrelsesmedl.supl.:  Catherine Mølvig

KPD:                             Hanne Duffy

KAPD:                           Anne Pilebo

Klubmester:                 Lisbeth Lundbech

Webmaster:                   Catherine Mølvig

Extension:                     Nina Jørgensen, Birgit Stage, Else Erikstrup