Bestyrelse for 2021 -2022

Præsident:                    Catherine Mølvig                   catmathmoelvig@yahoo.dk

Vicepræsident:             Hanne Duffy

Sekretær:                      Grete Metral

Kasserer:                       Anne Pilebo

Bestyrelsesmedl.:        Nina Jørgensen, Lisbeth Lundbech,  Else Erikstrup

Bestyrelsesmedl.supl.:  Grethe Dahl Clemmensen

KPD:                             Hanne Duffy

KAPD:                           Anne Pilebo

Klubmester:                 Lisbeth Lundbech

Webmaster:                   Catherine Mølvig

Extension:                     Catherine Mølvig, Birgit Stage, Else Erikstrup