Vandledningsprojekt i Gambia

Sammen med 3 andre klubber i region 8 støtter vi vandledningsprojektet i Kabakel i Gambia.