SI Grenaa støtter renovering af fødselscenter i Burkina Faso

Soroptimist International er en international organisation, og det giver muligheder for at samarbejde på tværs af landegrænser med samarbejdspartnere, man kan stole på, og som man deler værdier med. Som beskrevet andetsteds på hjemmesiden blev der i 2018 givet støtte til renovering af skolekøkkener i Burkina Faso.

I 2019 var der igen et samarbejde mellem Grenaa-klubben og den burkinske soroptimistklub, SI Club Princess Yennega. Denne gang handlede det om forbedring af faciliteterne på et fødselscenter i Kokologho i den centrale del af Burkina Faso. På centret fødes der årligt omkring 600 børn under forhold, som ligger meget langt fra de faciliteter, man i Danmark tilbyder gravide og fødende.

De lokale sundhedsmyndigheder ville forbedre de rent sundhedstekniske forhold på centret, men de lokale kvinder ønskede sig samtidig forbedring af de mere serviceorienterede faciliteter for de gravide og fødende på centret. Og det var efter danske forhold meget beskedne ønsker.

De lokale kvinder ønskede sig senge med madrasser og moskitonet til de nyfødte, som ellers lå sammen med mødrene i de seks senge i det ene lokale på centret, og hvor alle aktiviteter foregår.

  Før: Baby i svøb i moderens seng

Efter: De nye babysenge med moskitonet

De ønskede sig også brændebesparende komfurer med skorsten i det lille tilstødende køkken, hvor der laves mad over åben ild, og hvor røgen generer både kvinderne og de nyfødte. Endelig ønskede de sig etablering af en vaskeplads med afløb, så tøjvask kunne foregå under mere hygiejniske forhold. Samtidig vil man afhjælpe lugtgenerne fra vaskeområdet og fjerne plagen fra de mange fluer og moskitoer, som samtidig kan være kilde til malariainfektioner.

Projektet blev iværksat i marts måned 2019 og den 25. maj kunne man fejre indvielsen af de nye faciliteter. Byens borgmester deltog sammen med lederen og personalet på fødselscentret. Også medlemmer af Club Princess Yennega deltog i højtideligheden sammen med en repræsentant fra den danske ambassade i hovedstaden Ouagadougou. Og naturligvis var der mødt kvinder frem, som pt. var brugere af stedet.

Som en ekstra bonus havde Club Princess Yennega finansieret et overdækket ”venterum” med stole til afløsning af den udendørs venteplads, hvor kvinder og småbørn hidtil har siddet og ventet på konsultationer siddende på sten i den bagende sol.

Vaskeplads

Køkken og venterum

Projektet er et praktisk eksempel på et projekt, der forbedrer forholdene for kvinder, i dette tilfælde i Kokologho. Sammen med de øvrige tekniske forbedringer på centret forventer man en forbedring af forholdene for både patienter og ansatte. Desuden forventer man, at flere fødende kvinder og nyfødte overlever, så den meget store børnedødelighed i Burkina Faso reduceres.

Gennemførelsen af projektet har kun kunnet lade sig gøre, fordi de to klubber samarbejdede: Club Princess Yennega har været garant for at afdække de lokale behov og tjekke gennemførelsen af de planlagte forbedringer. SI Grenaa har sørget for finansieringen og samtidig brugt projektet til at synliggøre i lokalområdet, hvad soroptimisterne i praksis står for, nemlig forbedring af forholdene for kvinder i verden.