Klubreglement og Funktionsbeskrivelser

Her finder du klubbens reglement, som er en uddybning af klubbens love. Desuden finder du funktionsbeskrivelser, som er bilag til reglementet.