Funktionsbeskrivelser

I dette dokument er arbejdsopgaver og ansvarsområder for de enkelte klubhverv beskrevet.