Soroptimister i Grenaa hjælper kvinder i Burkina Faso

I byen Dori i det nordlige Burkina Faso i Vestafrika laver kvinderne skolemad til børnene to gange om dagen.
Maden til skolens 200 børn laves på et bål i et lerklinet køkkenrum uden udluftning. Det er usunde betingelser for kvinderne, røgen forurener maden, og kvinderne bruger meget brænde til bålet.

SI Grenaa finansierer en ombygning af køkkenet på 2 skoler, så der bagefter kan installeres et energibesparende komfur med skorsten i køkkenet.

Fordele:

  • Kvindernes arbejdsmiljø forbedres
  • Skolen sparer indkøb af brænde, som er en mangelvare i området
  • Færre træer fældes i området
  • Børnene får en sundere mad serveret

Soroptimisterne i Danmark har i flere år støttet FN’s World Food Programme i Burkina Faso gennem projektet ”Moving the World”. Formålet med projektet er at sørge for skolemad i landets folkeskoler, både af hensyn til børnenes sundhed, men også for at lokke de fattige forældrene til at sende børnene i skole (også pigerne!).

Børnene får to måltider om dagen, morgenmad og middagsmad. Maden bliver fremstillet i primitive køkkenbygninger, bygget af stampet ler og risskaller og uden udluftning. Maden koges over åben ild i store ”zinkbaljer”, så det er dyrt i brænde og samtidig usundt for kvinderne og skidt for miljøet.

I landets nordlige region, Sahel, ligger hovedstaden Dori med omkring 17.000 indbyggere. Der er to skoler med hver 200 elever, hvor der laves skolemad, og det er her, soroptimisterne i Grenaa hjælper med ombygningen af køkkenerne og installation af brændebesparende komfurer med skorsten.

Børnene får sundere mad, kvinderne får bedre arbejdsforhold og der fældes færre træer til brænde.

For at sikre, at køkkenprojektet kører efter planen, samarbejder soroptimisterne i Grenaa med soroptimisterne i Burkina Fasos hovedstad Ougadougou, som kontrollerer det praktiske arbejde. Samtidig får projektet opbakning af FN’s fødevareorganisation World Food Programme i området.

Ombygningen sker samtidig i de to skoler, så der spares transportudgifter, og arbejdet deles i to faser: Renovering af køkkenbygningen, og når det arbejde er dokumenteret og der er aflagt regnskab, igangsættes fase 2: Installation af komfurerne, som er enkle og produceret lokalt.

Sahel er Burkina Fasos nordligste og fattigste region med omkring 1 mio. indbyggere. Kun 18% af befolkningen kan læse og skrive, så der er stort behov for undervisning og uddannelse af den unge generation. Det giver derfor god mening for alle at lokke børnene i skole med to måltider mad om dagen!

Hele projektet med de 2 skoler koster ca. 5000 euro.

Arbejdet foregår i et samarbejde med:

  • FNs World Food Programme (som betaler skolemaden)
  • Soroptimisterne i Ouagadougu, som kontrollerer ombygningen