Hvad vi står for.

Sorores ad Optimum, latin for “Søstre, der vil det bedste”

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

– er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme og forbedre menneskerettigheder og kvinders status.

Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på – og involvere sig i samfundsproblemer.
Soroptimisterer International arbejder på alle niveauer i civilsamfundet, såvel lokalt  som internationalt, og er derfor involveret i et bredt spektrum af kvinders anliggender.
Soroptimister arbejder sammen i en venskabelig ånd for at forbedre forholdene i verden.

Vision

Soroptimist International er en levende, dynamisk organisation af erhvervskvinder. Vi er forpligtet til at arbejde hen imod en verden, hvor kvinder og piger kan udnytte deres muligheder og realisere deres fremtidsplaner. Hvor kvinder på lige fod med mænd kan være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden.

Mission

Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk kan soroptimister være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der ændrer og forbedrer livet for kvinder og piger.
Vi arbejde for FN´s 2030 mål, som har fokus på fælles ansvar og bæredygtig udvikling.