Velkommen til SI Mariager Fjord

Velkommen

 

Mariager Fjord Soroptimistklub er en aktiv gruppe, der blev startet 7. oktober 1989. Klubben har ca 22 medlemmer og vi mødes den 3. torsdag i måneden.

Som soroptimist er vi en del af et  internationalt netværk af kvinder over hele verden, og via vores status i FN er vi en global stemme for kvinder og piger.

På de øvrige sider kan du læse om vore mange aktiviteter til fordel for kvinder og piger i ind- og udland.

 

Klubaktiviteter

Der er klubmøder hver tredje torsdag i måneden med en blanding af spændende oplæg, besøg på interessante virksomheder og arbejdspladser eller klubudviklingsaktiviteter. I løbet af året er der aktiviteter som loppemarked, julemarked, kreative aftener, foredrag mv., hvor overskuddet går til at hjælpe kvinder og piger rundt om i verden.

Frivillilgt arbejde og venskab

I Mariager Fjord Soroptimisterne arbejder vi frivilligt med at hjælpe kvinder og piger i Danmark og rundt om i verden. Vi tilrettelægger forskellige arrangementer som julemarked, ’Moving the World’ – vandreture, foredrag og sløjfesalg med det formål at samle penge ind til velgørenhedsformål.

Bliv medlem af klubben eller e-medlem

Har du lyst til at hjælpe kvinder og piger i Danmark og rundt om i verden til et bedre liv?

Vil du gerne være en del af et netværk af kvinder i erhverv, der laver aktiviteter til fordel for kvinder og børn i nød? Og vil du gerne se, hvor dine donationer bliver brugt?

Så er det måske noget for dig at blive Soroptimist. Kontakt os for at høre mere om at være soroptimist i Mariager Fjordområdet på simariagerfjord@outlook.dk

Du kan læse mere om e-medlemskab her.

Klubmøder

Besøg fra Bydelsmødrene i Hobro

SI Mariager Fjord
16/09 klokken 19:00 til 21:30 - (2021)
Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie. Mødet afholdes på Orkidéen, Daniavej 60B, 9550 Mariager

Møde i FN-Byen, København

05/11 klokken 10:00 til 16:00 - (2021)
Vi besøger FN-byen i København og hører om projektet Move the World to End Hunger

Aktiviteter

Mariager Fjord og Kielstrup Sø – en gåtur

Mariager Fjord
12/08 klokken 19:00 til 21:00 - (2021)
Turen går gennem noget af det smukkeste landskab og natur ved Mariager Fjord, over strandeng og gennem kuperet overdrev, gennem hede, skov og eng, forbi gravhøje og til fantastiske udsigtspunkter over Kielstrup Sø og fjorden.

Move the World to End Hunger

Mariager Fjord
18/08 klokken 12:00 til 14:00 - (2021)
To piger fra SI Vejle kommer igennem Mariager på deres cykeltur rundt i Danmark for at gøre opmærksom på projektet "Stop Sult" i Burkina Faso

Trinderup Krat med Odinsalteret – en gåtur

Mariager Fjord
01/09 klokken 18:30 til 20:30 - (2021)
Alle er velkomne, det koster 20 kr at deltage. Vi starter i Trinderup, Klejtrupvej 27, 9500 Hobro (Krathuset).

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.