Velkommen til SI Mariager Fjord

Velkommen

Soroptimister gør verden orange

Orange er farven, der verden over markerer en protest mod vold mod kvinder. Lørdag den 5. december blev Torvekonen i Hobro omgivet af en orange udstilling med kvindesko og tøj, da soroptimister fra Mariager Fjord markerede FN’s verdensomspændende orange kampagne.

Læs mere

Foto fra udstillingen den 5. december.

   

 

 

Klubaktiviteter

Der er klubmøder hver tredje torsdag i måneden med en blanding af spændende oplæg, besøg på interessante virksomheder og arbejdspladser eller klubudviklingsaktiviteter. I løbet af året er der aktiviteter som loppemarked, julemarked, kreative aftener, foredrag mv., hvor overskuddet går til at hjælpe kvinder og piger rundt om i verden.

Frivillilgt arbejde og venskab

I Mariager Fjord Soroptimisterne arbejder vi frivilligt med at hjælpe kvinder og piger i Danmark og rundt om i verden. Vi tilrettelægger forskellige arrangementer som julemarked, ’Moving the World’ – vandreture, foredrag og sløjfesalg med det formål at samle penge ind til velgørenhedsformål.

Bliv medlem

Har du lyst til at hjælpe kvinder og piger i Danmark og rundt om i verden til et bedre liv?

Vil du gerne være en del af et netværk af kvinder i erhverv, der laver aktiviteter til fordel for kvinder og børn i nød? Og vil du gerne se, hvor dine donationer bliver brugt?

Så er det måske noget for dig at blive Soroptimist. Kontakt os for at høre mere om at være soroptimist i Mariager Fjordområdet på simariagerfjord@outlook.dk

Klubmøder

AFLYST pga. Covid-19. Klubudviklingsmøde

Mariager Fjord
21/01 klokken 19:00 til 21:30 - (2021)
Strategigrupperne fremlægger forslag til næste års program. Desuden fremlægger bestyrelsen Unionens forslag til ændringer af Regionerne og vi diskuterer oplægget.

UDSAT pga. Covid-19. Billeder og fortælling om naturen og glæden ved at gå.

Mariager Fjord
25/02 klokken 19:00 til 21:30 - (2021)
"Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.” (Søren Kierkegaard). Vores klubmedlem Ellen Vagn Nielsen fortæller om glæden ved at gå. Orkideen, Daniavej 60B, 9550 Mariager

Generalforsamling

Mariager Fjord
18/03 klokken 19:00 til 21:30 - (2021)
Vi mødes på Orkideen, Daniavej 60B, 9550 Mariager. Kun for medlemmer.

Aktiviteter

Odderhuset og den grumme historie – en gåtur i skoven

Mariager Fjord
12/04 klokken 18:30 til 20:30 - (2021)
Alle er velkomne, det koster 20 kr at deltage. Vi starter på Havndalvej 44, 9550 Mariager

Havnø Gods, Havnø Mølle og Skovbegravelsespladsen Havnø Lund – en gåtur.

Mariager Fjord
29/04 klokken 19:00 til 21:00 - (2021)
Alle er velkomne, det koster 20 kr at deltage. Vi starter ved Havnø Gods på Havnøvej 38, 9560 Hadsund

Vester Tørslev Kirke og Glenstrup Sø – en gåtur.

Mariager Fjord
15/06 klokken 19:00 til 21:00 - (2021)
Alle er velkomne, det koster 20 kr at deltage. Vi starter ved Vester Tørslev Kirke, Bygaden 2, 9550 Mariager.

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker i at få publiseret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.