Aktiviteter

Mariager Fjord klubben gennemfører mange forskellige aktiviteter med hver sit formål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at skaffe penge, så vi har mulighed for at støtte projekter, som falder inden for kategorien: At styrke kvinder og piger både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og støtte deres menneskerettigheder generelt.

Foredrag arrangeres dels for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter, der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland.

Virksomhedsbesøg arrangeres ligeledes for at klubbens medlemmer herved får en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

ÅRSPROGRAM FOR SI MARIAGER FJORD 2021 – 22

Aktiviteter

Gåture

SI Mariager Fjord arrangerer hvert år gåture i kommunens smukke natur.