Projekter

Projekter

Uganda projekt

Formålet med projektet er at uddanne unge kvinder til skræddere, så de med deres nye kompetencer bliver i stand til at forsørge sig selv.