Kalender

Klubmøder

april 2023

Klubmøde

SI Kolding
03/04 klokken 17:30 til 21:00
Mødet foregår på Kolding Stadsarkiv, Stadsarkivar Lene Wul viser os rundt og fortæller . 3.min v/ krista

maj 2023

Generalforsamling

SI Kolding
01/05 klokken 17:30 til 21:00
Generalforsamling afholdes på Blue Kolding, Åpark 3, der er mødepligt Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10.4.23. Endelig dagsorden udsendes den 17.4.23. Kun adgang for medlemmer

Aktiviteter