Netværk

I dag betyder det rigtig meget med et stort og stærkt netværk

Som soroptimist får du et bredt netværk til andre kvinder – både professionelt og socialt. Mellem soroptimister skabes livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet. Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder i Danmark og i udlandet.

Hos os er vi alle erhvervsaktive, og derfor bliver vores projekter udvalgt, ud fra hvad vi som lokal klub kan magte. Men vi støtter selvfølgelig op om de nationale og internationale projekter til forbedring af kvinders og pigers vilkår.

 

Om vores klub

Vi mødes én gang om måneden, hvor vi har hjemmemøde med en ekstern foredragsholder eller vi er på virksomhedsbesøg. Klubmøderne indeholder nogle faste punkter som bl.a. er information fra præsidenten om nyheder fra Soroptimist International og tilrettelæggelse af projekter eller events og herefter er foredrag med spændende indhold. Mødeindholdet tilrettelægges af en planlægningsgruppe bestående af 3 klubmedlemmer som arrangerer 3 møder i træk.

Vores formål er at styrke kvinders udvikling gennem et netværk med fokus på et både erhvervsmæssigt og et socialt engagement. Temaerne på klubmøderne er i alle klubber over hele verden centreret om følgende emner:

 • Økonomisk og social udvikling
 • Uddannelse og kultur
 • Miljø
 • Sundhed
 • Menneskerettigheder/kvindens stilling
 • International goodwill og forståelse

 

Din rolle som soroptimist
Du vil deltage i det månedlige klubmøde med foredrag eller virksomhedsbesøg samt

 • Deltage i mødeplanlægning
 • Aktiv deltagelse i gennemførelse af projekter
 • Du får vort medlemsblad “Soroptima” via hjemmesiden
 • Møder erhvervsaktive yngre kvinder
 • Har mulighed for at indgå i bestyrelsesarbejde
 • Netværke med andre soroptimister i hele verden
 • Vi holder ingen møder i juli og august
 • Kontingentet er 1.260,- kr. pr. år.