Bestyrelse

Lissi Olsen – Præsident

Gunver Jensen – Klubbens Programme Director

Karen Rosenqvist – Sekretær

Kate Hansen – Kasserer

Inge-Lise Hemmingsen – Bestyrelsesmedlem

Birthe Jensen – Bestyrelsesmedlem

Inge Lise Nielsen – Bestyrelsessuppleant