dav

Frederiksværk Krisecenter 2019-2020

I vores projekt 2019-20 støttet vi Frederiksværk Krisecenter.

Vi støttet hermed FN’s verdensmål nr. 5, ligestilling mellem kønnene, og herunder vold mod kvinder og børn. Projektet er lokalt forankret, hvilket giver os mulighed for at følge det på nært hold.

SI Gribskov støttet Børnenes Gule Hus med indretning af et samtalerum og et legerum/aktivitetsrum for de børn, der har ophold med mor på krisecentret. Formålet med projektet var at skaffe bedst mulige vilkår for samtaler mellem børnene og deres kontaktperson. Børnene, der følger med kvinderne på krisecentret, får en fast kontaktperson tilknyttet til at støtte dem i den nye situation. Kontaktpersonen har bl.a. samtaler med børnene om deres trivsel på krisecentret og den indirekte og direkte vold, de har været udsat for i hjemmet. Disse samtaler foregår p.t. i krisecentrets legerum, hvorfor der er behov for et særligt rum til samtalerne, så de kan foregå uforstyrret.

Læs mere om Frederiksværk Krisecenter her.