Stop vold mod kvinder

15/11 - 2020
Kategorier: Nyheder

Den 25. november er FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. I den anledning støtter Soroptimist International Grenaa den 16-dages verdensomspændende kampagne, som sætter fokus på emnet frem til den 10. december, der er menneskerettighedsdag.

I år må vi imidlertid tænke anderledes, da det ikke er muligt grundet corona at stille op lokalt med aktiviteter i farven orange på Torvet eller andre steder. Derfor vil vi arbejde med en lille kampagne på de sociale medier, hvor vi vil belyse situationen for voldsramte kvinder i de 16 orange dage, der som en FN-kampagne ruller over hele verden.

Den orange farve symboliserer en lysere fremtid for verdens voldsudsatte kvinder. Vold mod kvinder er desværre udbredt over hele verden og kan være en daglig begrænsning for kvinder både i familien og på arbejdspladsen.

Kvindens situation smitter ofte af på hendes børn, der dermed også får vanskeligere vilkår, både i hverdagen og med henblik på troen på en lysere fremtid, hvor alle kvinder behandles ordentligt.

”Orange Dage” kan således desværre ikke præge bybilledet i Grenaa fra den 25. november til 10. december, men på de sociale medier vil vi forsøge at belyse emnet og farve verden orange, så kampagnen ikke glemmes, selvom den bliver mindre synlig i år.

Formålet – Stop vold mod kvinder – er fortsat aktuelt.