Legatmodtagere ved SI Grenaas 20 års jubilæum sammen med klubpræsident Karen Rød

SI Grenaas stipendier

02/02 - 2022
Kategorier: nyheder

Soroptimist International Grenaa fejrer 25 års jubilæum i 2022. I den anledning uddeler vi stipendier på 25.000 kr. til kvinder på forskellige uddannelsestrin.

Stipendierne kan søges af kvindelige studerende, der er i gang med et uddannelsesforløb efter 10. klasse eller efter en ungdomsuddannelse.

Formålet med stipendierne er at støtte unge kvinders videregående uddannelse, fx i form af et uddannelsesophold i udlandet eller overbygning på en allerede fuldført uddannelse. Ansøgerne skal være fra Djursland eller have tilknytning til Djursland.

Du kan downloade ansøgningsskemaet her.

Ansøgningen skal vedlægges enten en bekræftelse fra den ønskede institution/arbejdsplads på, at uddannelsesønsket kan finde sted eller en godkendelse af opholdet af den nuværende uddannelsesinstitution. Stipendiet skal anvendes senest i kalenderåret 2023.

Reglerne for skattefrie legater varierer alt efter, hvad beløbet anvendes til. Det er derfor vigtigt at udarbejde et regnskab, der viser beløbets anvendelse, fx kost, logi osv.

Tildelingen af stipendierne forventes at finde sted den 11. juni 2022 i forbindelse med SI Grenaas 25 års jubilæum i Grenaa.

Vi skal have din ansøgning senest den 1. april 2022. Ansøgningen sendes til SI Grenaa v/præsident Lise Davidsen på mail lise@davidsen.eu.