Unge grønlandske mødre i København

Mødregruppen var oprettet af Foreningen Grønlandske Børn, fordi der var et behov for at vejlede unge grønlandske mødre, der var kommet til Danmark uden at kende til de muligheder. der er for hjælp og støtte fra samfundets side i en svær integrations-proces. En sundhedsplejerske og frivillige rådgivere var tilknyttet mødregruppen. Med projeket støttede vi aktiviteterne.

Sommeren 2013: De unge grønlandske kvinder er her sammen på en “mini-ferie” i Gilleleje feriecenter

Den 26. november 2013 afholdt Soroptimist International Danmark Region 6, en julekoncert i Emmauskirken på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg til fordel for Mødregruppen for unge grønlandske mødre i København.

De optrædende kunstnere var Frederiksberg Brass Band, sopranen Gitta Maria Sjöberg, Christina Hnida, der spiller fløjte, Adèle Vicaire obo samt Mimi Birkelund som akkompagnatør på flygel. Koncerten sluttede af med de to grønlandskor Ikinngut og Akuttat.

Som resultat af denne koncert kunne Inger-Lise Poulsen, Anne Marie Boile og Kate Rist, på vegne af Soroptimist International, region 6, den 31. januar 2014 overrække Helle Skriver Andersen, projektkoordinator hos Foreningen Grønlandske Børn, en check på overskuddet herfra på kr. 11.944,35. Mødregruppe for unge grønlandske mødre i København v/ Foreningen Grønlandske Børn er tovholder på projektet, og har til formål at støtte en gruppe af unge grønlandske mødre, der har brudt med deres familier og netværk i Grønland og af forskellige årsager som vold, incest eller misbrug og er rejst til Danmark.

De unge mødre havde deres gang på Kofoeds Skole, men danner nu en selvstændig mødregruppe. De kender ikke deres rettigheder og muligheder i Danmark, og har derfor brug for vejledning og støtte på mange fronter.

Projektet giver økonomisk støtte til, at de unge mødre kan samles og til transport, kommunikation, udflugter, weekends og lejre, således at der skabes ro og tillid, så de over tid kan få skabt en god base for deres børn, et stabilt og godt netværk for sig selv, og om muligt blive motiveret til at komme i gang med en uddannelse og et arbejde.