Hvem er Soroptimist International Avedøre-Hvidovre

Vi er 18 medlemmer, der mødes den 2. onsdag i måneden. Vores “hjemmebase” er plejehjemmet Strandmarkshaves festsal, hvor vi mellem kl. 18 – 18,30 mødes til socialt samvær og derefter spiser vi.

På nogle klubmøder lytter vi til en interessant og ak-tuel foredragsholder, med en efterfølgende diskussion. På andre møder planlægger vi hvem, og hvad vi vil støtte og hvordan. Ind imellem bliver der også tid til besøg i virksomheder og andre klubber.

Ved hjælp af indsamlede midler yder Avedøre-Hvidovre løbende økonomisk støtte og andre hjælpe foranstaltninger til bl.a.

 • Natcafe Klare, Vesterbro
 • Betalt handelsskole for lettisk pige
 • Give en pige ret
 • Ofre for naturkatastrofen i Filippinerne
 • Unge grønlandske mødre i København
 • Børnesorggruppen i Hvidovre
 • Unge enlige mødre i Hvidovre
 • Betalt skoleforløb for pige i Indien
 • Betalt handelsskole for pige i Indien

Historie

 • Klubben blev chartret af Guite Mourer, Frankrig og er stiftet den 3. november 1990
 • Klubbens gudmoder er Birgit Møller Christensen
 • Klubbens mødested er Stranmarkshave, Tavlekærsvej 164 i Hvidovre