KPD og KAPD

KPD (Klub Programme Director): Hanne Juel Christoffersen

KAPD (Assistent Programme Director): 

 

Klubbens PD(Programme Director) og APD (Assistent Programme Director) har ansvar for

 • · At fremme Program Fokus Målene i SI, SIE, Unions- og Klubprojekter, FN’s initiativer
 • · og kampagner til klubben ved at arbejde med og give anvisninger til såvel klubben som
 • · klubbens medlemmer
 • · Samarbejde med og rapportere til RPD (Regional Programme Director)
 • · Deltage i bestyrelsen som medlem, og aflægge rapport til bestyrelsen omkring alle programspørgsmål

Desuden varetager de kontakter ud i organisationen med f.eks.

 • · Samarbejde med Unionens PD og Unionens APD samt regionens RPD via møder, e-mail. Telefonkontakt

PROGRAMMER

Mål nr. 1: Soroptimist International vil forbedre liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse ved at styrke den allerede uddannede og ved at skabe muligheder for at bruge den erhvervede uddannelse

Strategimål:

 1. Øge adgangen til formelle og ikke-formelle uddannelsesmuligheder.
 2. Forbedre adgangen til økonomisk selvstændighed og øge muligheden for varig ansættelse af kvinder.
 3. Udrydde vold mod kvinder og piger og sikre kvinders deltagelse i konfliktløsninger.
 4. Sørge for at kvinder og piger har sikkerhed for fødevarer samt adgang til den højest opnåelige standard inden for sundhedspleje.
 5. Varetage de specifikke behov hos kvinder og piger ved forbedring af miljømæssig bæredygtighed og afbødning af virkningerne af klimaændringer og katastrofer.

Mål nr. 2: Soroptimist International vil være en global stemme, der øger adgangen til uddannelse og ledelse for kvinder og piger.

Strategimål:

1.Styrke og øge Soroptimist Internationals tilstedeværelse som fortaler på alle niveauer.

2.Intensivere de aktiviteter og partnerskaber, der øger Soroptimist Internationals internationale profil og synlighed.

3.Sørge for, at grundlaget for Soroptimist Iinternationals globale fortalervirksomhed er projekt aktivitet både lokalt og globalt.

 

ORGANISATORISK UDVIKLING

Mål nr. 3: Soroptimist International ønsker en dynamisk, fleksibel og interesseret medlemsskare i et internatonalt fælleskab, som forpligter sig til at fuldføre organisationens vision og mission.

Strategimål:

1.Øge medlemmernes engagement og samhørighedsfølelse ved at være en del af en global organisation.

2.Øge medlemstallet

 

STRATEGISK LEDELSE

Mål nr. 4: SI vil være en strategisk organisation med en dynamisk og handlekraftig ledelse på alle niveauer, i stand til at levere resultater og sikre, at organisationens vision nås.

Strategimål:

1.Forbedre den strategiske ledelse og beslutningstagning.

2.Udvikle lederskabskompetence.

3.Etablere strategisk finansiel planlægning og kontrol.