Velkommen til SI Slagelse

Velkommen

SI Slagelse blev  stiftet i 1969 og har pt. 31 medlemmer.

Klubbens medlemmer mødes fast den anden mandag i måneden

Klubben er en del af et internationalt netværk for kvinder, der arbejder for at fremme menneskeerettigheder og forbedre kvinders status gennem projekter,

Klubben kan arbejde alene med porjekter, men også sammen med andre soroptimistklubber eller etableer partnerskaber.

Bliv kernegiver

Hjælp os med at hjælpe andre gennem vores netværk af soroptimister.

Din, din nabos, familiemedlemmers eller firmas indbetaling sætter os i stand til at hjælpe kvinder og piger verden over med at udleve deres fulde potentiale

Læs mere her

Moving the World

Klubben planlægger et program for at skaffe et beløb til at støtte FN’s fødevareprogram med skolebespisning i Burkina Faso.

Programmet er under udarbejdelse, men det kan allerede nu oplyses, at det vil bestå af en guidet bývandring og efterfølgende lidt spiseligt.

Dette projekt falder ind under FN’s 17 Verdensmål som nr. 2 (Stop Sult)

Guvernør

Tidl. unioinspræsident Karen-Lisbet Jacobsen er blevet valgt som den ene af Danmarksunionens to guverører

Guvernørerne repræsenterer Danmark i den europæiske federation på det årlige guvernørmøde. Her drøfter man emner af interesse for klubber i Europa.

Klubmøder

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.