MÆLKEBØTTECENTERET i NUUK

Mælkebøttecenteret i Nuuk Grønland.

En af vores medlemmer har været på besøg på centeret i 2020 og set hvad vores donation bliver brugt til. Mælkebøttecenteret er en selvejende institution. Formålet er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og medvirke til at bryde den negative sociale og psykologiske arv. Mælkebøtten består af et kreativt aktivitetscenter og værested samt et krisecenter for børn.
Desuden ligger der i Nuuk to boenheder hvor børnene kan bo fast. Hjem for børn 3 til 12 år og et hjem for teenager. På facaden hænger logoer fra de steder hvorfra Mælkebøtten har modtaget donationer blandt andet fra Soroptimisterne i Næstved.

I stueetagen er der aktivitetscenter og værested for byens børn. Varm aftensmad forberedes sammen med børnene et par gange om ugen.
På 1. sal kan der bo 9 børn til udredning af kortere varighed. Børnene har deres eget værelse og alt minder om et normalt hjem.
Mælkebøtten ønsker i fremtiden at åbne en afdeling for 0 til 3 årige børn.