Trafficking

Stop kvindehandel

Danmarksunionens landsprojekt – Stop Kvindehandel – har til formål at hjælpe unge udenlandske kvinder, der ufrivilligt er blevet ofre for kvindehandel og prostitution her i landet, og som ikke på anden måde har mulighed for støtte. Hjælpen, der er professionel, ydes igennem bl.a. Reden International i København.
Køb sløjfen og vis, at du tager afstand til handel med kvinder og børn.

Projektet startede i 2005 og fortsætter med salg af sløjfer og mange events til indsamling af midler.

Region 8:

Klubberne i region 8 har siden 2011 støttet den litauiske union i deres omfattende ”Trafficking” projektarbejde.
Der er 9 klubber i Litauen med i alt kun ca. 150 medlemmer.

I begyndelsen tilbød vi klubben i Kleipeda støtte og vejledning, så den kunne påtage sig et lokalt oplysningsarbejde om ”Trafficking”.
Inden vi så os om, opfordrede den litauiske union os til at støtte alle 9 klubber i unionen, og vi fulgte opfordringen.

Baggrunden var, at offentlige informationer og oplysninger om ”Trafficking” og de medfølgende farer, var absolutte mangelvarer i Litauen.

Unge mennesker i Litauen forberedes ikke på nogen måder til det barske liv i samfundet, som mange møder, når de forlader skolen, børnehjemmet, universitetet eller andre offentlige institutioner efter endt skolegang