Projekt i Uganda

Videreuddannelse for unge kvinder fra fattige familier

Regionsprojektet startede 01.01.2012 med 2 piger.

Projektet er senere udvidet med flere piger, og indtil nu har vi støttet 9 piger, der enten er færdige eller i gang med studierne. Til dato har vi støttet med 226.000 kr. Pengene kommer fra et lille årligt fast beløb fra klubberne samt fra moneymaking arrangementer, som klubberne laver sammen eller hver for sig.

Pigernes alder og baggrund er forskellige, men alle piger har gennemført grundskolen på pigeskolen Madera Primary Girls School i Soroti i Nordøstuganda.

Skoleleder Sr.Elizabeth har udvalgt pigerne fra fattige familier, fordi de er dygtige, engagerede og fortjener en uddannelse, der vil betyde et helt andet liv, end de ellers ville have mulighed for.

På Landsmødet på Musholm i 2018 havde vi fornøjelsen af, at have besøg af Sr.Elizabeth, der var inviteret til Danmark i 8 dage.

Pigernes årlige breve udtrykker vilje, ydmyghed, taknemmelighed og engagement, og de ved, at det og hårdt arbejde er et must fra Sr.Elizabeth.

Projektets styregruppe består af en repræsentant fra hver klub. På det årlige regionalmøde aflægges beretning og regnskab.

I februar 2020 besøgte et medlem fra Kalundborg-klubben Sr.Elizabeth på skolen Madera, som hun er leder for. På skolen mødte hun også 7 fantastiske sponsor piger, som fuldt ud levede op til alt det vi ønskede med vores støtte. Pigerne udstrålede glæde, ydmyghed, engagement, taknemmelighed og havde håb og drømme, for det liv, som vores sponsorater giver dem en enestående mulighed for at få.