Mødrehjælpen modtog 10.000 kr.

03/10 - 2017
Kategorier: nyheder

Som en forsættelse af fejringen af Soroptimist International Fredericias 75 års jubilæum modtog Mødrehjælpen en donation på 10.000 kr. Det skete tirsdag aften den 17. april, hvor der var inviteret til foredrag om Mødrehjælpen. Rådgivningschef Birgit Bech og Charlotte Holger, som arbejder frivillig for Mødrehjælpen i Middelfart, holdt et spændende indlæg om Mødrehjælpens historie, virke og værdien af at hjælpe trængende familier, enlige mødre og fædre.

I pausen underholdt kvartetten The Final Four, bestående af Rebecca og Sarah på violin, Johannes på bratsch og Peter på Cello. Firer unge talentfulde musikere, der er tilknyttet Den Kreative Skole i Fredericia. Kvartetten leverede et smukt indspark med et varieret klassisk repertoire. Disse talenter skal vi uden tvivl komme til at høre mere til.

Mødrehjælpen blev stiftet i 1924, som egentlig var en sammenlægning af foreningen for ulykkeligt stillede Mødre og enligtstillede nødlidende Kvinder med børn. Det var kvindeforkæmperen Helene Berg der tog initiativet til at starte Mødrehjælpen.

I 1939 blev Mødrehjælpen en del af det offentlige socialsystem og havde stor indflydelse på oprettelse af Den Sociale Skole, som begyndte at uddanne socialrådgivere. Den forblev en del af det offentlige system indtil til 1976, hvor det blev nedlagt. Mødrehjælpen genopstod dog i 1983, som en privat organisation, ledet af Hanne Reintoft (tidligere folketingsmedlem), idet der stadig var et behov for hjælp til udsatte enlige mødre og børnefamilier.

Mødrehjælpen henvender sig til alle med børn under 18 år, der har behov for hjælp, både familier, mødre og fædre. Har man brug for bare en snak eller vejledning, også uden at nævne hvem man er, kan man ringe til rådgivningshjælpen og få en snak. Har man brug for retshjælp, er der mulighed for at få en halv times gratis hjælp. Princippet er hjælp til selvhjælp, hvor de bl.a. igennem deres lokalforeninger arrangerer aktiviteter, som f. eks. ”Måltidet”, hvor familier samles, laver mad, spiser og får nogle hyggelige timer sammen.

En af de opgaver, som mødrehjælpen er særlig kendt for, er deres genbrugsbutikker, hvor man kan købe tøj og få en snak over en kop kaffe. Det er de lokale foreninger, der står for genbrugsbutikkerne. Det er ligeledes her de gratis barselpakker bliver pakket, til brug for de vordende mødre med behov – og har man lyst til at levere brugt børnetøj og f.eks. hjemmelavede babyhuer, er mødrehjælpen gerne aftager heraf.

Mødrehjælpen har et stort samarbejde med deres partnere og kommunerne, typisk i sparring om at forbedre vilkårene for de børnefamilier, mødre og fædre, de kommer i berøring med. Mødrehjælpen er herigennem også med til at sætte den politiske dagsorden i Danmark.

Har du fået lyst til at vide mere om mødrehjælpen kan du besøge deres hjemmeside her