Mindeord for Lilli Flensborg

Soroptimist International Fredericia har mistet klubbens ældste medlem og æresmedlem, Lilli Flensborg. Lilli sov stille ind den 6. maj 2021 i en alder af 99 år og 2 måneder.

Lilli blev soroptimist allerede som 31-årig og har været medlem siden 1953 = 68 år. I en hel menneskealder har Lilli været med til at sætte sit præg på Fredericia klubben. Lilli har naturligvis været præsident og varetaget andre poster i klubben i sine yngre dage. Indtil for 2-3 år siden deltog hun i klubmøderne og nød samværet med os andre, ligesom vi nød godt af Lillis tilstedeværelse i et altid godt humør.
Lilli var en kvinde med sine meningers mod, og ingen var i tvivl om hendes mening, når hun gav sit besyv med på møderne. Altid klar i mælet.

Lilli var en mønsterbryder, idet hun blev uddannet som tandlæge under 2. Verdenskrig, hvor der var meget få kvindelige tandlæger. Allerede i 1950 etablerede hun sin egen klinik i Fredericia, som hun drev med stor respekt fra sine kolleger indtil sin pensionering i 1987. Kollegerne beskrev Lilli som en meget dygtig og kompetent tandlæge, og også i sit faglige virke havde hun et renomme som en kvinde med en ’fast og bestemt’ hånd.

Lilli efterlader sig 2 døtre, svigersønner og 2 børnebørn.

I mange år havde Lilli og hendes mand både sommerhus i Midtjylland og en lejlighed i Lugano, som de flittigt benyttede. De kørte altid selv til Lugano, og ofte med Lilli ved rattet. Lilli valgte først som 90-årig at stoppe med at køre bil.

Vi vil i klubben huske Lilli som en kontant, omsorgsfuld dame med stor retfærdighedssans og gennemslagskraft.

Indtil for 3 år siden var Lilli selvhjulpen, hvor hun mod sin vilje måtte overgive sig til hjemmehjælp. Hun satte stor pris på vores besøg og spurgte interesseret til klublivet. Da vi i marts besøgte hende ved hendes 99-års fødselsdag, var det dog tydeligt, at alderen havde sat sine spor, og det var en livstræt Lilli, vi tog afsked med.

Ære være Lillis minde.

På vegne af Soroptimist International Fredericia,

Bodil Juhl – klubmedlem og mangeårig kollega & Gerda Hovmand – præsident.