Bestyrelse m.v

  • Præsident: Ulla Madsen
  • Vicepræs.: Jette Strange Jensen
  • Sekr.: Marianne Randrup Bay
  • Kasserer: Jytte Pedersen
  • Bestyrelsesmedlem: Lena Vind
  • KPD:
  • Extension:
  • Klubmester: Birgitte Jønck
  • Webmaster: Eva Smith