Projekter

Puls

Uddannelsesprojekt af fattige uuddannede kvinder.

SOS-fadderskab

Som noget helt nyt har klubben tegnet en fadderskabskontrakt og blevet fadder for en lille forældreløs pige i SOS – børneby i Sarajevo.