Inspirationsdag i FN Byen den 5.november 2021

For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s Fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprojektet i Burkina Faso, har vi i samarbejde med WFP (World Food Programme) endnu engang den glæde at invitere alle interesserede medlemmer i klubberne til
Inspirationsdag i FN Byen i København fredag den 5. november 2021 kl. 10:30 – 15:30

Deadline for tilmelding til Inspirationsdagen er den 8. oktober 2021

Snarest derefter vil alle tilmeldte modtage et detaljeret program samt andet oplysende materiale om arrangementet. Prisen er endnu ikke fastsat, men vil ligge omkring de 200 kr.

Navn, e-mail og klubnavn sendes til enten
Else Larsen (else@soroptimistvejle.dk) eller Thea Dalsgaard (thea8900@gmail.com)