Udtalelse fra FN-forbundet i 70 året for FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Ved FN-forbundets landsmøde den 28. oktober 2018 skete bl.a. to væsentlige ting: For det første formulerede FN-forbundet en udtalelse i anledning af 70 året for FN's Menneskerettigheder. 

Forsamlingen vedtog desuden en forenkling / effektivisering af organisationens demokratiske opbygning,  Forstået sådan, at man nedlægger repræsentantskabet, men i stedet holder landsmøde hvert år. 
Her sikres det, at medlemmerne kommer til orde.