SoroptiNET nr. 4 - juni 2017

Læs SoroptiNET online her

Download som pdf

OBS OBS
Rettelse:
I SoroptiNET nr. 4, juni 2017, har der indsneget sig en trykfejl i artiklen: "Vi har meget at være stolte af i SI Danmark...":
I artiklens linie tre er ordet "millioner" faldet ud - rettelig er der 795 millioner mennesker, der går sultne i seng hver dag.
Indslaget skule have lydt således:

95 soroptimister deltog 31.3.17 i Moving the World inspirationsmødet med World Food Programme (WPF).
Direktør for FN's fødevareprograms nordiske kontor, Anne Poulsen, oplyste bl.a. at 795 millioner mennesker går sultne i seng hver dag.
Endvidere har SI Danmark gennem de 11 år, som projekt "Skolemad til Burkina Faso" har kørt, doneret i alt 1,1 mio. kr..
Det har givet mad til 335 børn i alle årene.

Intro til SoroptiNET nr. 4

Så blev det tid til et nyt nummer af SoroptiNET – den fjerde af slagsen. I redaktionen håber vi, at I er tilfredse med vores nye digitale blad og at I synes godt om den nye struktur. Formålet med den nye opdeling har været at sikre, at vi løbende kommer godt rundt om organisationens formål og de projekter, som Soroptimist International har fokus på, nemlig:

  • Verdensmål – her sætter vi løbende spotlight på FN´s verdensmål 2015-30
  • Vi er stolte af ….. – vi må gerne klappe os selv på skuldrene
  • Projekter – nye og igangværende /SI’s projektmål
  • Netværk – om kvinder, der vil gøre en forskel
  • Global nyt – guvernørmøder, m.m.
  • Organisation – udvalgte rapporteringer
  • Nyt fra unionspræsidenten
  • Vidste du, at …..

Indholdet vil overvejende have form af interviews, som bliver foretaget af redaktionsgruppen. I er som altid meget velkomne til at komme med indlæg. I det omfang, de passer ind i strukturen og er relevante i SoroptiNET – ja så er det måske dig, redaktionen kontakter for et interview eller for yderligere information.

Lad os gerne vide, hvad du synes om SoroptiNET.
Rigtig god læselyst!

Jette Nielsen/maj 2017