Soroptima 2018

Rettelse til Soroptima marts 2018

”Beklagelig trykfejl i LR-Soroptima. På side 11 står ”RPD Region 1”.

Det er selvfølgelig forkert, der skulle stå ”EXTENSION Region 1”.

Alle opstillede til RPD er netop beskrevet, og nu starter beskrivelsen af de, der opstiller til Extension.”