Soroptima

Om Soroptima bladet

Soroptima er medlemsbladet for Soroptimist International Danmark.
Som medlem modtages det trykte blad 2 gange årligt, bladet er tilgængeligt for alle som e-udgave.
Alle artikler og meddelelser stiles til den ansvarshavende redaktør mail: soroptima@soroptima.dk,
Karin Langenberg, Sundgade 54, 6400 Sønderborg
tlf.: 74424506 (10-16)

Oplag 1.700 stk.
Design og tryk Langenberg Grafik A/S

 

Deadlines

Deadline for kommende numre:

Ikke oplyst 

 

Annoncepriser for 4-farvede annoncer

1/1 sidet, 255*180mm kr. 4.000
1/2 sidet, 125*180mm kr. 2.200
1/4 sidet, 84*180mm kr. 1.100
Priserne er gældende ved levering af færdigt annoncemateriale som højopløst pdf-fil.

Fotos

Modtages som jpg, tiff eller eps filer i 300dpi.

Antal ord

Da mange ønsker ordet i Soroptima, har følgende artikler maksimum antal ord:
Små artikler 400

Store mails

Mails modtages på op til 10MB pr. mail.
Ring hvis du er i tvivl tlf.: 74424506 (10-16)
Mail: soroptima@soroptima.dk