Soroptima

Om Soroptima bladet

Soroptima er medlemsbladet for Soroptimist International Danmark.
Næste nummer er årsskrift, bladet bliver tilgængeligt for alle som e-udgave.
Alle artikler og meddelelser stiles til den ansvarshavende redaktør mail: medier@soroptimist-danmark.dk,
Unionspræsident Else Lücking

Deadlines

Deadline for Årsskrift 2020:

den 1. august 2020

Annoncepriser for 4-farvede annoncer

1/1 sidet, 255*180mm kr. 4.000
1/2 sidet, 125*180mm kr. 2.200
1/4 sidet, 84*180mm kr. 1.100
Priserne er gældende ved levering af færdigt annoncemateriale som højopløst pdf-fil.

Fotos

Modtages som jpg, tiff eller eps filer i 300dpi.

Antal ord

Da mange ønsker ordet i Soroptima, har følgende artikler maksimum antal ord:
Små artikler 400

Store mails

Mails modtages på op til 10MB pr. mail.
Mail: medier@soroptimist-danmark.dk