2020-21 SNLA i Kalundborg

Soroptimist Nordic Leadership Academy tilbyder for 4. år i træk unge kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvikling.

Instruktører rekrutteres fortrinsvis blandt nordiske soroptimister, der stiller sig til rådighed uden honorar. Akademiet, der foregår på engelsk, bliver gentaget med 25 deltagere hvert år i et af de fem nordiske lande.

I sommeren 2020 er det SI Danmarks tur til at være værter i uge 26 (fra sø. 21. - lø. 27. juni). Kalundborg - nær ved UNESCO Geopark Odsherred.

Det er en af forudsætningerne for akademiet, at det skal finde sted ved et UNESCO-fredet område for at befordre bedre forståelse af kulturen i de nordiske lande for såvel unge med nordisk baggrund som deltagere, der kommer hertil fra andre kulturer. Efter afsøgning af mulighederne er valget af kursussted faldet på Kalundborg - nær ved den unikke UNESCO Geopark Odsherred.

En stor gevinst er det, at SI Kalundborg har udtrykt fuld opbakning om støtte til gennemførelsen af akademiet.

Find frem til lokale kandidater

Vi opfordrer hermed klubber eller regioner til i deres eget lokalområde/på uddannelsessteder at identificere egnede unge kvindelige kandidater til SNLA 2020.

Først og fremmest fordi soroptimister prioriterer at uddanne kvinder generelt - men særligt opfordrer kvinder til at kvalificere sig til og at gå efter lederpositioner. 

Desuden giver det positiv lokal omtale at formidle en ung kvindes deltagelse i SNLA. Endelig danner en kandidats lokale forankring basis for at klubberne på forskellig vis fremover kan holde kontakten til "sine" unge kandidater og udfordre dem med opgaver - og på længere sigt kan se frem til at få nye medlemmer.

Vi opfordrer klubberne til at støtte projektet med et selvvalgt beløb og budgettet for en deltager er ca.10.000 kr. + rejseudgifter for en deltager på SNLA. Udover det har vi udgifter til projektets arbejdsgruppe.

Den danske del af SNLA har brug for midler hvert år til at gennemføre akademiet. Der er enkelte udlæg forud for akademiet og erfaringen viser, at der på forskellig vis dukker uforudsete udgifter op.

Derfor er der god brug for støttebeløb, således at projektet kan komme til at hvile i sig selv.   

Midlerne skal årligt sikre rejse, ophold for alle fem danske deltagere, samt evt. medvirken af observatører, eksterne rollemodeller og instruktører. Der søges iøvrigt flittigt fondsmidler til programmidler og dokumentation.

Ansøgningsprocessen frem mod udvælgelsen

Deadline for indstillinger til nedenstående arbejdsgruppe er 15.3.2020. 

Når klubben har identificeret sin kandidat, skriver vedkommende den elektroniske ansøgning på engelsk med bilag

Herefter interviewer arbejdsgruppen alle indstillede danske kandidater, tjekker deres engelskkundskaber og udvælger de fem deltagere, der kommer med på SNLA i Kalundborg, Danmark.

Vi vil gerne sikre et generelt fagligt højt niveau på SNLA; det er derfor vigtigt at understrege overfor jeres kandidater, at der er den nævnte proces frem mod udvælgelsen af de årlige 5 danske deltagere.  

Du kan kontakte arbejdsgruppen.

Vi kommer gerne på besøg i klubberne og orienterer om SNLA:

Anne Marie Boile Nielsen : annemarieboile@gmail.com  Tlf. 6077 3278

Ulla Madsen: ullamadsen@soroptimisteurope.org  Tlf. 2070 6310

Kirsten Torpe: kirstentorpe@outlook.com  Tlf. 2120 4971

Vi modtager med glæde såvel større som mindre donationer til SNLA for at SI Danmarks del af projektet kan hvile i sig selv. Bankoplysninger: reg nr. 2600     konto nr. 6894891562

Link til at læse mere på Facbooksiden
https://www.facebook.com/SNLA-Soroptimist-Nordic-Leadership-Academy-1699709210341613/
 

Brochure om SNLA 2020 i Danmark

Brochure til klubber om SNLA 2019 i Rauma, Finland 
 
Brochure til kandidater om SNLA 2019 i Rauma, Finland

Link til ansøgningsblanket

 

Link til Kalundborg vandrehjem