SI Danmark ”Trafficking-sløjfer” og balloner

”Trafficking-sløjfer” og balloner 

Pris pr. sløjfe  20 kr. minimum 50 stk

Pris pr. ballon  2,20 kr. minimun 10 stk.